Žádost o vydání flyballové licence

Údaje o psovi
Údaje o žadateli
Typ žádosti


Žádost o vydání licence bude kompletní po uhrazení poplatku na účet FC ČR (BU: 204997922 / 0300).
Prosím uhraďte poplatek pod variabilním symbolem (VS) žádosti, který Vám bude zaslán po vyplnění tohoto formuláře.
Aktuální výše poplatku za vystavení licence je: 200Kč člen FCČR / 500Kč ostatní.